EXPO 2010,我来咯

        哈哈,太好了,这是太令人振奋的消息。因为,我要去世博会咯!

        我终于买了世博会门票。而且在未来,我们也要再买好多张。

        暑假,我要去世博会咯。

        太令人excited了!

        2008北京奥运会、2010上海世博会我都能去。感谢!

        今后也要为了世博会而加紧学习咯!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注